open art museum
https://openartmuseum.ch/

Collection Dominique Peloux-Raynal
https://collectionpelouxraynal.com/les-artistes/

 

Sammlung Turhan Demirel

http://www.outsider-bildwelten.de/

 

Henry Boxer Gallery
https://www.outsiderart.co.uk/artists/armin-andreas-pangerl

 

Firma Kroma International Gmbh i.G.
http://www.kroma.de

 

Sammlung Prinzhorn 

Art transmitter

 

Sammlung Karin & Gerhard Dammann

collectingmadness.com

 

Saatchi art online

saatchiart.com/arminpangerl

 

Das Atelier Lahr

https://marjorie-wiki.de/wiki/Das_Atelier_Lahr

 

Sammlung Willy Brandt Haus Berlin

http://www.freundeskreis-wbh.de

  

Daggi Boxen

http://www.daboxart.de/

 

 Roland Puhle

https://lichtbildprophet.de/aktion-werktausch/

 

ARTWORKS

https://www.artworks.art/artists_de/pelikan.html

 

Mutmachleute
https://mutmachleute.de/

 

Singulariocollection
https://www.instagram.com/singularicollectio/

.